Virtuális EUROGI Végrehajtó Bizottsági Ülés

A brüsszeli helyszínen 2015. november 27-28-ára tervezett EUROGI Közgyűlés és Végrehajtó Bizottsági Ülés a Belga Kormány terrorfenyegetettségi intézkedései miatt elmaradt.

Az EUROGI vezetősége egy virtuális konferencia keretében 2015. november 28-án tekintette át a szervezet működésével kapcsolatos tennivalókat és hozta meg a szükséges döntéseket. Az ülés "házigazdái" Henning Sten Hansen az EUROGI elnöke, Bino Marchesini az EUROGI pénzügyi, jogi tanácsadója és Simon Vrecar az EUROGI főtitkára voltak, a HUNAGI-t Dr. Szabó György főtitkár képviselte.

 

A virtuális végrehajtó-bizottsági ülés az alábbi témákat tárgyalta:

  • EUROGI tagsági modell továbbfejlesztése: Határozat született az új tagsági modell bevezetéséről, 2016. évtől két A kategóriás (NGIA), 3 B kategóriás (Üzleti) és 3 C kategóriás (Egyéb szervezet) tagi kategória kerül kialakításra.  A tagsági modell továbbfejlesztésének egyik célja a Dél- és Kelet-Európai országok szervezetei számára az EUROGI csatlakozás elősegítése, és az EUROGI pénzügyi alapjainak stabilizálása. 2016 évtől a szervezet bevételeinek minimum 75%-át a tagdíjakból kívánja fedezni. A módosítások miatt szükségessé vált az EUROGI Alapszabályának a jóváhagyása, közjegyzői ellenjegyzése és hivatalos regisztrálása (a Hollandiában bejegyzett EUROGI számára sem egyszerű dolog az Alapszabály holland jogrenddel történő szinkronizálása).
  • Határozat született az EUROGI kommunikációjának és hálózati kapcsolatépítésének továbbfejlesztéséről.
  • Az EUROGI és az EU döntéshozói közötti információcsere elősegítése céljából az eddigi aktivitást megtartva 2016 évben 5 EU Főigazgatósággal való munkaértekezlet kerül megszervezésre.
  • A nemzetközi társszervezetekkel (GSDI, UN GGIM, Eye on Earth) való kapcsolat továbbépítése 2016-ban is kiemelt cél.
  • Az EUROGI kiemelt célként kezeli a tagszervezetek EU-s és Európán kívüli projektekbe történő bevonását.
  • Elfogadásra került az EUROGI  2016. évi költségvetési tervezete, azzal a megszorítással, hogy a bevételek 75%-át a tagdíjakból szükséges fedezni, a kiadásokat pedig, konzervatív tervezéssel ehhez kell igazítani, biztosítva a megfelelő tartalékokat, keretek között tartva az adminisztratív költségeket (60% alá kellene szorítani). Az utazási költségek racionalizálása céljából előnybe kell részesíteni a virtuális konferenciákat, a hagyományos végrehajtó bizottsági üléseket pedig jelentősebb nemzetközi konferenciák helyszínéhez és időpontjához igazodva célszerű megrendezni.

 

Tags: