HUNAGI 34. Közgyűlés

Helyszín: 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp3. K I.em 44.
Kezdődátum: 
2022. május 25., szerda 15:00
Végdátum: 
2022. május 25., szerda 16:00
Program: 

Meghívó a Magyar Térinformatikai Társaság 34. Közgyűlésére

 

 A Magyar Térinformatikai Társaság a társaság 2021. évi tevékenységének értékelése és a 2022. évi munkatervének, pénzügyi tervének megtárgyalása céljából Közgyűlést tart jelenléti formában.

A Közgyűlés időpontja: 2022. május 25. 15:00-16:15 óra.  

Közgyűlés helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem K épület I. em. 44. terem.

A Közgyűlés határozat-képtelensége esetén új időpont: 2022. május 25. 15:15-16:30 óra.

Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel és helyszínnel új időpontban meghirdetett közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Levezető elnök: Barkóczi Zsolt, a HUNAGI elnöke

A Közgyűlés javasolt napirendje:

1.      A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása.

2.      Közhasznúsági beszámolójelentés, benne összefoglaló a HUNAGI 2021. évi tevékenységéről (elnök, főtitkár).

3.      Az Ellenőrző Bizottság jelentése (EB elnök). Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról.

4.      A 2022. évi munkaterv és a 2022. évi pénzügyi terv (elnök, főtitkár).

5.      Tagsági viszonnyal kapcsolatos ügyek.

6.      A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása.

7.      Egyebek.

 

Budapest, 2022. május 2.

Dr. Szabó György
 a HUNAGI főtitkára

 

 

 

Típus: 
Hazai
Státusz: 
Aktív
magyar