HUNAGI GeoFórum - Bozán Csaba: A többletvizek, belvizek helye és szerepe a mezőgazdaságban

Bozán Csaba intézetigazgató, NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet (ÖVKI), Szarvas

GeoFórum időpontja: 2020. október 7. 14:00-15:30

Helyszín: egyeztetés alatt, a Covid helyzetre való tekintellel valószínüleg virtuális

Az előadás kivonata: A klímaváltozás egyre inkább érezteti hatását – különösen a Kárpát medencében –, mely a szélsőségekre való hajlam fokozódásában manifesztálódik. Mindez rendkívül változékonnyá teszi időjárásunkat térben és időben egyaránt. A mezőgazdaság különösen kitett a vízgazdálkodási szélsőségeknek, melyre a gazdálkodók évjárat hatásként tekintenek, azonban a megszokottól eltérően egyre nagyobb kihívást jelent a felkészülés. Magyarország síkvidéki területein a morfológiai, agrometeorológiai és hidro(geo)lógiai, valamint a talajtani adottságok miatt, természeti jelenségként, véletlenszerű ismétlődéssel rendszeresen kialakulnak egyes időszakokban térszíni elöntések (belvizek, talajvízfeltörések), illetve máskor aszályt okozó vízhiányok. Mindkét jelenség károkozása esetenként vállalhatatlan kockázatot jelent. Az előadás elsősorban a víztöbbletek kérdésével foglalkozik, mely a belvíz-veszélyeztetettségi térképezés, a komplex szemléletű vízkészlet-gazdálkodás, a belvíz-gazdálkodás, a földhasználat racionalizálás és a térképezési input adatok témaköröket érinti.

Bozán Csaba a Debreceni Agrártudományi Egyetemen végzett 2000-ben okleveles agrármérnökként, majd 2005-ben Mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnöki diplomát szerzett a Szent István Egyetemen. PhD témája a belvíz-veszélyeztetettségi térképezés és a földhasználat racionalizálására irányul. Kutatói pályáját a jogelőd Halászati és Öntözési Kutatóintézetben kezdte, majd 2014-től NAIK integrációban az Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézetben folytatta, ahol intézetigazgatói beosztásban végzi munkáját. A Hidrológiai Közlöny Szerkesztőbizottságának tagja.

Tags: