Megtartotta első plenáris ülését a Mesterséges Intelligencia Koalíció

Megtartotta első plenáris ülését a Mesterséges Intelligencia Koalíció

 

Megduplázta, 124 tagra bővítette taglétszámát az egy hónappal ezelőtti alakulás óta az innovációs és technológiai miniszter kezdeményezésére a Digitális Jólét Program (DJP) keretében létrejött Mesterséges Intelligencia Koalíció (MI Koalíció). A koalíció célja, hogy Magyarország a mesterséges intelligencia fejlesztések és alkalmazások terén az európai élvonalba kerüljön, és a nemzetközi MI közösség fontos tagjává váljon – mondta el meg-nyitó beszédében Palkovics László miniszter. Az MI Koalíció első plenáris ülésén megvá-lasztotta a nyolcfős elnökséget, és döntött a szakmai munkacsoportok létrehozásáról.

„A Mesterséges Intelligencia nem maga a cél, hanem egy stratégia, egy eszköz a társadalmi-gazdasági céljaink megvalósításához. Az MI koalíció feladata nemcsak az európai szintű előrelépéshez szükséges versenyképes területek beazonosítása, hanem hogy mindenkit felkészítsen Ma-gyarországon a mesterségesintelligencia-alapú megoldások elfogadására” – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az első plenáris ülésen. Majd hozzátette: az MI koalí-ció különböző problémakörök megvitatásához és a széles körű együttműködési lehetőségek megteremtéséhez biztosít fórumot, amelyben a kormány jogalkotási folyamatok felgyorsításá-ban nyújt segítséget.

„Mély meggyőződésem, hogy Magyarország a technológiai újítások terén már eddig is sokat adott és a jövőben is sokat tud adni a világnak. Ha egy vállalkozás, egy kormányzat vagy akár egy nemzetgazdaság jó ütemben és jó logikában kezd el foglalkozni egy olyan horderejű technológiai és üzleti innovációval, mint a mesterséges intelligencia, akkor esélyt teremt magának, hogy évtizedes hátrányt dolgozzon le – vagy évtizedes előnyt szerezzen versenytársaival szemben” – emelte ki Jakab Roland, a Koalíció elnöke.

Az MI Koalíció nyolcfős elnökségének tagjává választották Dr. Parragh Lászlót, a Magyar Keres-kedelmi és Ipari Kamara (MKIK) elnökét, Hetényi Márkot, az MKB Digitális stratégiai vezérigaz-gató-helyettesét, Szigeti Ádámot, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért fele-lős helyettes államtitkárát, Kishonti Lászlót, az AImotive Zrt. vezérigazgatóját, Böszörményi-Nagy Gergelyt, a Design Terminál ügyvezetőjét, Laufer Tamást, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének (IVSz) elnökét és Dr. Charaf Hassant, a BME Automatizálási és Alkalmazott In-formatikai Tanszékének vezetőjét.

A plenáris ülésen hat szakmai munkacsoport létrehozásáról döntöttek a tagok: az MI stratégia kidolgozására, technológia és biztonsági témakörben, adatipar és adatvagyon, szabályozási és etikai keretek, alkalmazások és piacfejlesztés, nemzetközi kapcsolatok, valamint az oktatás és tudatosítás témakörében.

Az MI Koalíció 124 alapító tagjának listája itt érhető el.

Budapest, 2018. november 29.

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM