ITS Hungary Kiválósági Díj 2018 pályázat

ITS Hungary Kiválósági Díj meghírdetése

 

Az ITS Hungary Egyesület vezetősége ismét meghirdeti az ITS Hungary Kiválósági Díj 2018 pályázatot, amely először 2007-ben került odaítélésre.

 

Pályázati feltételek

1. A díjra az egyesület tagszervezetei és egyéni tagjai pályázhatnak.

2. Pályázni lehet bármely – az ITS területére vonatkozó – jelentősnek minősülő,

2017. december 31-ig befejezett, sikeres technológiai, rendszerépítési

K+F projekt eredményének bemutatásával.

3. A pályázat benyújtásának módja: az ITS Hungary Egyesület Titkársága címére:

1113 Budapest, Bartók Béla u. 152., zárt borítékban, (elektronikus adathordozón)

megküldve.

4. A pályázati anyag tartalma:

• a pályázó szervezet/egyén neve, címe

• a pályázatra benyújtott projekt, munka, terv, kutatási anyag legfeljebb 5 oldalban való bemutatása (amennyiben a

pályázat témája igényli, legfeljebb 5 perces videó, animáció csatolható)

• a munka jelentőségének, előnyeinek, társadalmi hasznának, a várt költség/haszon aránynak, a pályázat tárgya

innovatív jellegének bemutatása

• egyéb, az elbírálást segítő szempont leírása/bemutatása

• a hasonló jellegű hazai vagy nemzetközi pályázatokon elért elismerések bemutatása

5. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 2. (postai bélyegző legkésőbbi időpontja)

6. Az elbírálás szempontjai:

• milyen mértékben járult hozzá a pályázó az intelligens közlekedési rendszerek hazai fejlesztéséhez, megvalósításához

• milyen mértékű nemzetgazdasági hasznot jelent az elkészült projekt, munka, javaslat

7. A Bíráló Bizottság tagjai az ITS Hungary Egyesület vezetőségének tagjai, továbbá a szakma elismert szaktekintélyei a pályázat

témáinak megfelelôen.

A díj átadása

Az ITS Hungary Kiválósági Díj átadására az ITS Hungary Egyesület közgyűlésén 2018 májusában kerül sor.

A díj győztese az ITS Hungary Egyesület plakettjét kapja, továbbá az egyesület a nyertes pályázó szervezettől

1 fő részvételi díját átvállalja az ITS Világkongresszuson (2018. szeptember 17–21., Koppenhága).

A díj nyerteséről az ITS Hungary Egyesület a szaklapokban hírt ad.

Budapest, 2018. március 5.

Szilvai József Attila

elnök

Dr. Lindenbach Ágnes

főtitkár