Infotér 2016. Magyary-Hunagi: A működő adatinfrasstruktúrák hatása a GDP-re, Sikolya Zsolt felvezető előadása a hazai adathasznosítás gyakorlatáról