HUNAGI 33. Közgyűlés

Helyszín: 
Online rendezvény
Kezdődátum: 
2021. május 27., csütörtök 15:00
Végdátum: 
2021. május 27., csütörtök 16:30
Program: 

Meghívó a Magyar Térinformatikai Társaság  33. Közgyűlésére

 

 

A Magyar Térinformatikai Társaság a társaság 2020. évi tevékenységének értékelése és a 2021. évi munkatervének, pénzügyi tervének megtárgyalása céljából Virtuális Közgyűlést tart a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet alapján. A Virtuális Közgyűlés a Microsoft Teems alkalmazásban kerül lebonyolításra.
A Közgyűlés időpontja: 2021. május 27. 15:00-16:15 óra.  A Közgyűlés határozat-képtelensége esetén új időpont: 2021. május 27. 15:15-16:30 óra.
Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel és helyszínnel új időpontban meghirdetett közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Levezető elnök: Barkóczi Zsolt, a HUNAGI elnöke
A Közgyűlés javasolt napirendje:
1.      A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása.
2.      Közhasznúsági beszámoló jelentés, benne összefoglaló a HUNAGI 2020. évi tevékenységéről (elnök, főtitkár).
3.      Az Ellenőrző Bizottság jelentése (EB elnök). Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról.
4.      A 2021. évi munkaterv és a 2021. évi pénzügyi terv (elnök, főtitkár).
5.      Tagsági viszonnyal kapcsolatos ügyek.
6.      A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása.
7.      Egyebek.
 
A Virtuális Közgyűlés jegyzőkönyvét a HUNAGI főtitkára készíti el és hitelesíti a vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelően.
 
Budapest, 2021. május 7.
Dr. Szabó György
 a HUNAGI főtitkára

 

 

 

Típus: 
Hazai
Státusz: 
Aktív
magyar