Figyelmeztető üzenet

Az űrlap le van zárva, ezért nem lehet kitölteni.

HUNAGI 32. Közgyűlés

Helyszín: 
Virtuális rendezvény
Kezdődátum: 
2020. június 10., szerda 16:00
Végdátum: 
2020. június 10., szerda 17:00
Program: 

 

Meghívó a Magyar Térinformatikai Társaság  32. Közgyűlésére

 

 

 

A Magyar Térinformatikai Társaság a társaság 2019. évi tevékenységének értékelése és a 2020. évi munkatervének, pénzügyi tervének megtárgyalása céljából Virtuális Közgyűlést tart a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet alapján. A Virtuális Közgyűlés a Microsoft Teems alkalmazásban kerül lebonyolításra, a csatlakozás technikai részletei a rendezvényre történő  regisztrálást visszaigazoló emailben kerülnek kiküldésre (lásd az oldal jobb oldalán a "Jelentkezés a rendezvényre" cím alatt).

A Közgyűlés időpontja: 2020. június 10. 16:00-17:00 óra.  A Közgyűlés határozat-képtelensége esetén új időpont: 2020. június 10. 16:15-17:15 óra.

Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel és helyszínnel új időpontban meghirdetett közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Levezető elnök: Barkóczi Zsolt, a HUNAGI elnöke

A Közgyűlés javasolt napirendje:

  1. A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása.
  2. Közhasznúsági beszámoló jelentés, benne összefoglaló a HUNAGI 2019. évi tevékenységéről (elnök, főtitkár).
  3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése (EB elnök). Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról.
  4. A 2020. évi munkaterv és a 2020. évi pénzügyi terv (elnök, főtitkár).
  5. Tagsági viszonnyal kapcsolatos ügyek.
  6. A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása.
  7. Egyebek.

 

A Virtuális Közgyűlés jegyzőkönyvét a HUNAGI főtitkára készíti el és hitelesíti a vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelően.

 

Budapest, 2020. május 27.

Dr. Szabó György
 a HUNAGI főtitkára

 

 

Típus: 
Hazai
Státusz: 
Aktív
magyar