Figyelmeztető üzenet

Az űrlap le van zárva, ezért nem lehet kitölteni.

HUNAGI GeoFórum - Adaptív mezőgazdasági vízgazdálkodás

Helyszín: 
Virtuális rendezvény
Kezdődátum: 
2020. június 10., szerda 15:00
Végdátum: 
2020. június 10., szerda 16:00
Program: 

 

Meghívó a HUNAGI GeoFórum webináriumra

 

 

 

HUNAGI GeoFórum webinárium  2020. Június 10. 15:00-16:00

 

A Magyar Térinformatikai Társaság 2020. évi előzetes terveit alapvetően megváltoztatták a COVID járvány miatti intézkedések. A megváltozott helyzet tagságunk és az ágazat gazdasági lehetőségeire is kedvezőtlen hatást gyakorol, ezért alapvető feladatunknak tekintjük a térinformatika társadalmi, gazdasági hasznosságának, gazdaságélénkítési lehetőségeinek meg- és elismertetését a döntéshozókkal. A személyes találkozásokra épülő konferencia, workshop modell ellehetetlenülésével társaságunk a virtuális kapcsolattartást helyezi előtérbe. Az új ismeretek tagság felé történő közvetítésére, tudásmegosztásra egy webinárium sorozatot indítunk „HUNAGI GeoFórum” címen. A webinárium tervezett időtartama 60 perc, melynek első mintegy 30 percében a felvezető előadó ismertetné a témát, majd a második félórában felkért szakértő(k) reflektálása és a résztvevők szabad dialógusa következne. A webinárium Microsoft Teams környezetben kerül lebonyolításra, a csatlakozás technikai részletei a rendezvényre történő  regisztrálást visszaigazoló emailben kerülnek kiküldésre (lásd az oldal jobb oldalán a "Jelentkezés a rendezvényre" cím alatt).

A HUNAGI GeoFórum első webinárium előadása:

Adaptív mezőgazdasági vízgazdálkodás - 2020. június 10. 15:00-16:00,

Előadó: Dr. Bíró Tibor dékán, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar

 

 

 

Az előadás kivonata: A mezőgazdaság különösen kitett a vízgazdálkodás szélsőségeinek. Egy éven belül gyakran ugyanazon a táblán jelentkezik a víztöbblet és a vízhiány is. A hazai vízgazdálkodás létesítményközpontú, történelmileg megörökölt viszonyokhoz igazodik, mely magában hordozza a rugalmatlanság jegyeit. Elvezető és vízszolgáltató rendszereink a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás követelményeit, valamint a területhasználati igényeket jelenleg nem képesek kielégíteni. A tagadhatatlanul változó időjárási feltételek mind a vízrendezés, mind a vízhasznosítás eszközrendszerének átgondolását igénylik. Az időszakos vízfeleslegek elvezetés-centrikus elvén a gyakorlatban is változtatni kell, hiszen ezek a vízkészletek hiányoznak az adott vízrendszerben, melynek káros hatásait már megtapasztalhattuk. A vízhiányos időszakok kezelésére, az új alapokra helyezett vízkészletgazdálkodás mellett, a víztakarékosságot támogató technológiai vívmányokat intenzíven kell hasznosítanunk, támaszkodva a korszerű térinformatikai megoldásokra.

Bíró Tibor a Debreceni Agrártudományi Egyetemen végzett 1994-ben okleveles agrármérnökként. PhD értekezését síkvidéki vízrendezés témakörében 1998-ban védte meg. Oktatói-kutatói pályáját a Debreceni Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszékén kezdte. 2009-ben a Károly Róbert Főiskolán folytatta munkáját, dékáni és kutatási rektorhelyettesi beosztásokban. 2014-től a Szent István Egyetem békés megyei karának dékánja volt, 2017-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának dékánja. A Magyar Hidrológiai Társaság Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztályának elnöke. A Hidrológiai Közlöny Szerkesztőbizottságának tagja. Állandó tagja az Országos Vízgazdálkodási Tanácsnak, valamint a BM OVF Vízügyi Tudományos Tanácsának.

 

A HUNAGI GeoFórum következő webinárium előadása:

  • Energia és klímapolitika térbeli viszonyai – 2020. június 25. 15:00-16:00,
    Dr. Kaderják Péter államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkárság

 

 

Budapest, 2020. május 27.

Dr. Szabó György
 a HUNAGI főtitkára

 

 

Típus: 
Hazai
Státusz: 
Aktív
magyar