Meghívó a Magyar Térinformatikai Társaság 30. Közgyűlésére

 

 

Meghívó a Magyar Térinformatikai Társaság
 30. Közgyűl
ésére

 

A Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) a társaság 2018. évi tevékenységének értékelése és a 2019. évi munkatervének, pénzügyi tervének megtárgyalása céljából a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem K épület I. em. 29. termében közgyűlést tart.

A Közgyűlés időpontja: 2019. május 17. (Péntek) 12:00-14:00 óra.  A Közgyűlés határozat-képtelensége esetén új időpont: 2019. május 17. (péntek) 12:30-14:30 óra..

Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel és helyszínnel új időpontban meghirdetett közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Levezető elnök: Barkóczi Zsolt, a HUNAGI elnöke

A közgyűlés napirendje:

  1. A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása.
  2. Közhasznúsági beszámoló jelentés, benne összefoglaló a HUNAGI 2018. évi tevékenységéről.
  3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése. Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról.
  4. Tagsági viszony megszüntetésének és új tagok felvételének megerősítése, átszervezések miatt jogi tagjaink névváltozási, jogutódlási státusának elfogadása.
  5. Új vezetőség választása.
  6. A 2019. évi munkaterv és a 2019. évi pénzügyi terv előterjesztése.
  7. HUNAGI 25 éves jubileumi konferencia: „Térbeli intelligencia a XXI. században” előkészítése – 2019. november 7-8.
  8. A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása.
  9. Hozzászólások és megerősítés közgyűlési határozathozatallal.
  10. Egyebek.

 

Budapest, 2019. május 2.

 

Dr. Szabó György
 a HUNAGI főtitkára