Meghívó a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) 29. Közgyűlésére

 

 

Meghívó a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI)
 29. Közgyűl
ésére

 

A Magyar Térinformatikai Társaság a társaság 2017. évi tevékenységének értékelése és a 2018. évi munkatervének, pénzügyi tervének megtárgyalása céljából a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem K épület I. em. 29. termében közgyűlést tart.

A Közgyűlés időpontja: 2018. május 17. (csütörtök) 14:00-16:00 óra.  A Közgyűlés határozat-képtelensége esetén új időpont: 2018. május 17. (csütörtök) 14:30-16:30 óra.

Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel és helyszínnel új időpontban meghirdetett közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Levezető elnök: Barkóczi Zsolt, a HUNAGI elnöke

Az elnökség a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

  1.   A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása.
  2.   Közhasznúsági beszámoló jelentés, benne összefoglaló a HUNAGI 2017. évi tevékenységéről (elnök, főtitkár).
  3.   Az Ellenőrző Bizottság jelentése (Sikolya Zsolt EB elnök). Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról.
  4.   Tagsági viszony megszüntetésének és új tagok felvételének megerősítése, átszervezések miatt jogi tagjaink névváltozási, jogutódlási státusának elfogadása (Elnökség javaslata  alapján főtitkári előterjesztés majd közgyűlési határozathozatal).
  5.   A 2018. évi munkaterv és a 2018. évi pénzügyi terv (elnök, főtitkár).
  6.   A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása.
  7.   Hozzászólások és megerősítés közgyűlési határozathozatallal.
  8.   Egyebek.

 

Budapest, 2018. május 3.

Dr. Szabó György
 a HUNAGI főtitkára