Meghívó a HUNAGI 28. Közgyűlésére

 

 

Meghívó a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI)
 28. Közgyűl
ésére

 

A Magyar Térinformatikai Társaság a társaság 2016. évi tevékenységének értékelése és a 2017. évi munkatervének, pénzügyi tervének megtárgyalása céljából a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem K épület I. em. 29. teremében közgyűlést tart.

A Közgyűlés időpontja: 2017. május 24. (Szerda) 10:00-12:00 óra.  

A Közgyűlés határozat-képtelensége esetén új időpont: 2017. május 29. (Hétfő) 10:00-12:00 óra.

 

Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel és helyszínnel új időpontban meghirdetett közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Levezető elnök: Barkóczi Zsolt, a HUNAGI elnöke

Az elnökség a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

1.      A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása.
2.      Közhasznúsági beszámoló jelentés, benne összefoglaló a HUNAGI 2016. évi tevékenységéről (elnök, főtitkár).
3.      Az Ellenőrző Bizottság jelentése (Sikolya Zsolt EB elnök). Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról.
4.      Tagsági viszony megszüntetésének és új tagok felvételének megerősítése, átszervezések miatt jogi tagjaink névváltozási, jogutódlási státusának elfogadása.
5.      Elnökség személyi változásainak megerősítése, jogi tagok által delegált új elnökségi tagok megerősítése közgyűlési határozathozatallal.
6.      A 2017. évi munkaterv és a 2017. évi pénzügyi terv (elnök, főtitkár).
7.      A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása.
8.      Hozzászólások és megerősítés közgyűlési határozathozatallal.
9.      Egyebek.
 
Budapest, 2017. május 2.

Dr. Szabó György
 a HUNAGI főtitkára