Meghívó a HUNAGI 27. Közgyűlésére

Meghívó a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI)
 27. Közgyűl
ésére

 

A Magyar Térinformatikai Társaság a társaság 2015. évi tevékenységének értékelése és a 2016. évi munkatervének, pénzügyi tervének megtárgyalása céljából közgyűlést tart.

 

A közgyűlés időpontja: 2016. május 13. (péntek) 14:00 óra,  Időtartam 2 óra

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem K épület I. em. 29. terem

Levezető elnök: Barkóczi Zsolt, a HUNAGI elnöke

 

Az elnökség a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

1.      A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása.

2.      Közhasznúsági beszámoló jelentés, benne összefoglaló a HUNAGI 2015. évi tevékenységéről (elnök, főtitkár).

3.      Az Ellenőrző Bizottság jelentése (Sikolya Zsolt EB elnök). Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról.

4.      Tagsági viszony megszüntetésének és új tagok felvételének megerősítése. (Elnökség javaslata alapján főtitkári előterjesztés majd közgyűlési határozathozatal)

5.      A 2016. évi munkaterv és a 2016. évi pénzügyi terv (elnök, főtitkár)

6.      A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása.

7.      Hozzászólások és megerősítés közgyűlési határozathozatallal

8.      Egyebek

 

Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel és helyszínnel új időpontban meghirdetett közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A május 13-i Közgyűlés határozatképtelensége esetén új időpont:
2016. május 20. (péntek) 14:00 óra

 

Budapest, 2016. május 2.

 

 

Dr. Szabó György
 a HUNAGI főtitkára